ชาวไทยเชื้อสายมอญ

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญบ้านเสากระโดง จ.อยุธยา

มอญบ้านเสากระโดง
อารมณ์  จุลสิกขี

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญกระทุ่มมืด จ.นครปฐม

มอญกระทุ่มมืด (มอญนครปฐม)
พิศาล บุญผูก

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญบางไส้ไก่ กรุงเทพฯ

มอญบางไส้ไก่
สุจริตลักษณ์  ดีผดุง

ชุมชนมอญในประเทศไทย - มอญบ้านหนองดู่ จ.ลำพูน

มอญบ้านหนองดู่
องค์ บรรจุน

ประวัติศาสตร์มอญ - มอญทวารวดี ชาวบน หรือ ชาวญะฮ์กูรร์

มอญทวารวดี ชาวบน หรือ ชาวญะฮ์กูรร์
นายปันละ  NAI PAN HLA

เหตุที่มอญอพยพ โดย ม.ร.ว คึกฤทธิ์ฯ

เหตุที่มอญอพยพ
ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช

   จัดแจงแต่งกายพลายชุมพล
แปลงตนเป็นสมิงมอญใหม่

Syndicate content