ความเชื่อ

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - พิธีสะพานเรียกขวัญ

ชนเผ่าเมี่ยน : พิธีสะพานเรียกขวัญ

พิธีสะพานเรียกขวัญหรือพิธีต่ออายุ โดยการสร้างสะพานให้วิญญาณข้ามกลับมาหาร่าง เป็นพิธีที่ใช้ระยะเวลาหนึ่งวันจะทำพิธีกันที่ชายหมู่บ้าน
อุปกรณ์

ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - พิธีเรียกขวัญ

ชนเผ่าเมี่ยน : พิธีเรียกขวัญ 

ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - พิธีส่งผีป่า


ชนเผ่าเมี่ยน : พิธีฝูงเยี่ยนฟิวเมี้ยน (ส่งผีป่า)

ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - ภาพวาดในพิธีศักดิ์สิทธิ์

ชนเผ่าเมี่ยน : ความเชื่อ:ภาพวาดในพิธีศักดิ์สิทธิ์