อุปกรณ์หากินและของใช้ (154)

รูปอีดอ้อย - จากล้านนาแกลเลอรี เว็บไซต์ล้านนาคดี

รูปอีดอ้อย รูปอีดอ้อย รูปอีดอ้อย

อีดอ้อย

อีดอ้อย เป็นเครื่องมือที่ใช้หีบคั้นต้นอ้อยเพื่อให้ได้น้ำอ้อย ใช้วัว ควายเทียมดันลูกหีบให้หมุนไปรอบๆ

 

การขนข้าว (1) - อุปกรณ์การขนข้าว

การขนย้ายข้าวเฟ่า

เมื่อข้าวที่ตากไว้แห้งดีแล้ว ชาวไร่ชาวนาจะเก็บรวบรวมข้าวที่วางตากไว้ เรียกว่า “เมาะข้าว” นำมารวมกันบนตอข้าวเป็นกองๆ ข้าวแต่ละกองนี้เรียกว่า “ข้าวเฟ่า”

เคียวเกี่ยวข้าว

เคียวหางไก่ เคียวว๊อง เคียวของชาวกะเหรี่ยง เคียวของชาวกะเหรี่ยงอีกแบบหนึ่ง

อุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวข้าวในภาคเหนือ มี 2 อย่างคือ เคียว และแกระ

Syndicate content