ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - เครื่องแต่งกาย

ชนเผ่าเมี่ยน :เสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - การแต่งกาย

ชนเผ่ากระเหรี่ยง : การแต่งกาย  


หญิงสาวสวมชุดขาว  

Syndicate content