การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - มวยไชยา

มวยไชยา

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สุราษฎร์ธานี

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - ไก่ขึ้นร้าน : การเล่นของเด็ก

ไก่ขึ้นร้าน : การเล่นของเด็ก

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สุราษฎร์ธานี

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - การแข่งขันว่าวประเพณี

การแข่งขันว่าวประเพณี

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สตูล

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - ดาระ

ดาระ

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สตูล

อุปกรณ์ การเล่น รำมะนา ๔ ใบ

Syndicate content