มอญ (Mon)

โหราศาสตร์มอญ - ดูดวง ชะตาประจำวันเกิด

ดูดวง : ชะตาประจำวันเกิด (โหราศาสตร์มอญ)

พระมหาจรูญ ญาณจารี
แปลจากคัมภีร์โลกสิทธิมอญ

คนเกิดวันอาทิตย์ 
ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์  นามครุฑสิทธิธาตุหิน

โหราศาสตร์มอญ - ตำรายามสามตามอญ

ตำรายามสามตามอญ (โหราศาสตร์มอญ)

พระมหาจรูญ  ญาณจารี
แปลเรียบเรียงจากคัมภีร์โลกสิทธิมอญ

ถ้าเป็นข้างขึ้นให้นับเริ่มแต่อาทิตย์เวียนมาจันทร์และอังคารตามลำดับ  

Syndicate content