ไทย

การบวชเณร

การบวชเณร

สมัยก่อนที่ยังไม่มีโรงเรียนตามสมัยปัจจุบัน เด็กผู้ชายโดยมากจะต้องบวชเณร
เท่ากับเป็นการเข้าโรงเรียนสามัญศึกษา คือ Public school ของฝรั่ง วัดเป็นสถานศึกษาที่

การบวชพระ

การบวชพระ

เมื่อเด็กชายอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ก็ถือว่าเข้าเขตวัยผู้ใหญ่ จะต้องมีความรับผิดชอบที่
จะครองตน และสร้างหลักฐานต่อไป จึงจำเป็นต้องมีความรู้ถึงความจริงในโลกที่เต็มไปด้วยอารมณ์

พิธีโกนผมจุก

พิธีโกนผมจุก

เมื่อเด็กมีอายุย่างเข้าเขตวัยหนุ่มและสาว ( ชาย ๑๓ ปี หญิง ๑๑ ปี ) ตามความนิยมของ
อินเดียจึงมีพิธีการเพื่อบอกกล่าวแก่ญาติและเพื่อนฝูงอีกครั้งหนึ่ง คือการโกนจุก

พิธีโกนผมไฟ

พิธีโกนผมไฟ

พิธีโกนผมไฟกระทำเมื่อเด็กมีอายุครบ ๑ เดือน ส่วนพิธีโกนผมจุกกระทำเมื่อเด็กมีอายุ
๑๑ - ๑๓ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน เพื่อให้ลูกหลานมีอายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพ

การเกิด

ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด

การตั้งท้อง
ระยะตั้งท้องผู้เป็นแม่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ ทำให้เกิดความเชื่อถือหลายอย่าง เช่น

มารยาทไทย - มารยาทในการรับประทานอาหาร

มารยาทไทย - มารยาทในการรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหารในงานใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นมารยาทที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและพึงระมัดระวัง

Syndicate content