การเกิด

การเกิด

ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด

การตั้งท้อง
ระยะตั้งท้องผู้เป็นแม่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ ทำให้เกิดความเชื่อถือหลายอย่าง เช่น

Syndicate content