ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ตานขันข้าว ประเพณีแห่งความกตัญญู

ตานขันข้าว ประเพณีแห่งความกตัญญู
ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/

ตานแทน-ตานใช้ ความยิ่งใหญ่ในการชดใช้หนี้กรรม

ตานแทน-ตานใช้ ความยิ่งใหญ่ในการชดใช้หนี้กรรม
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน  

ตานหลัวพระเจ้า

ตานหลัวพระเจ้า
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

ฟ้อนผี ประเพณีการนับถือบรรพบุรุษ

ฟ้อนผี ประเพณีการนับถือบรรพบุรุษ
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย
ช่วงเวลา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด     ลำพูน