กว่าจะเป็นเส้นไหม

กว่าจะเป็นเส้นไหม 

เนื้อหาและภาพจากหนังสือผ้าไหมพื้นบ้าน

วิธีเก็บรักษาผ้าไทย

เก็บผ้าไทยให้ปลอดเชื้อรา

รูปลักษณ์ของลายหลักบนผ้าจกและศิลปะการปักเย็บด้วยมือของชาวไท-ยวนราชบุรี (2)

รูปลักษณ์ของลายหลักบนผ้าจกและศิลปะการปักเย็บด้วยมือของชาวไท-ยวนราชบุรี (2)

รูปลักษณ์ของลายหลักบนผ้าจกและศิลปะการปักเย็บด้วยมือของชาวไท-ยวนราชบุรี (1)

รูปลักษณ์ของลายหลักบนผ้าจกและศิลปะการปักเย็บด้วยมือของชาวไท-ยวนราชบุรี เอกลักษณ์ของลายหลักบนผ้าจก

คติความเชื่อเกี่ยวกับลายผ้าไทย (4) ลายเกิดจากอิทธิพลของพืช

ลายเกิดจากอิทธิพลของพืช

ความเชื่อนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ความเชื่อเกี่ยวกับลายที่นำไปบูชาสักการะและความเชื่อทั่วๆซึ่งแต่ละลายชาวบ้านมีความเชื่อดังนี้

วัฒนธรรมการใช้ผ้าห่อคัมภีร์

วัฒนธรรมการใช้ผ้าห่อคัมภีร์

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานในจังหวัดสุรินทร์

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานในจังหวัดสุรินทร์

มารู้จักเทคนิคการทอผ้าแบบ เกาะ / ล้วง

เทคนิคการทอผ้าแบบ เกาะ / ล้วง

 

 

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจากหนังสือ ผ้าไทย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

Syndicate content