ผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแป้ (1)

จกเมืองลองของดีเมืองแป้

รูปลักษณ์ของลายหลักและลายประกอบบนผ้าจกเมืองลองของดีเมืองแพร่

นกคู่กินน้ำฮ่วมต้น


ขอประแจ


นกคู่กินน้ำฮ่วมต้นในสระน้ำ

ผ้าจกวัฒนธรรมยั่งยืนกลุ่มเชื้อสายลาวคั่ง หรือลาวครั่ง (2)

 ผ้าจกวัฒนธรรมยั่งยืนกลุ่มเชื้อสายลาวคั่ง หรือลาวครั่ง (2)

ผ้าจกวัฒนธรรมยั่งยืนกลุ่มเชื้อสายลาวคั่ง หรือลาวครั่ง (1)

ผ้าจกวัฒนธรรมยั่งยืนกลุ่มเชื้อสายลาวคั่ง หรือลาวครั่ง

การแต่งกายของสาวไทครั่ง

รู้จักผ้าซิ่นล่อง

รู้จักผ้าซิ่นล่อง

รู้จักผ้าซิ่นหมี่ตา

รู้จักผ้าซิ่นหมี่ตา

ผ้าตุ้ม เมืองลอง

ผ้าตุ้ม เมืองลอง

ลวดลายงูหรือนาคในผ้าไทโบราณ (2)

ลวดลายงูหรือนาคในผ้าไทโบราณ (2)

ภาพที่ 4 มัดหมี่ไทอีสาน ลายงูเลื้อย          

 

  

ลวดลายงูหรือนาคในผ้าไทโบราณ (1)

ลวดลายงูหรือนาคในผ้าไทโบราณ

ลวดลายพรรณพฤกษาในผ้าขิด กับความเชื่อของชนเผ่าไท

 ลวดลายพรรณพฤกษาในผ้าขิด กับความเชื่อของชนเผ่าไท

Syndicate content