ฮีตฮอยคนลำปาง

ฮีตฮอยคนลำปาง -จากหนังสือนครลำปาง

จากเว็บไซต์วิถีชาวบ้านของ ครูศรีจันทรัตน์  กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/index.html

ฮอมปอย จากวัฒนธรรมเก่าสู่แนวทางใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา

ฮอมปอย จากวัฒนธรรมเก่าสู่แนวทางใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา

หมาก ไม้มงคลคู่ชีวิตคนล้านนา

หมาก ไม้มงคลคู่ชีวิตคนล้านนา

ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/

แฮกนา พันธสัญญาทางใจสู่ความสำเร็จ

แฮกนา พันธสัญญาทางใจสู่ความสำเร็จ

สืบจาต๋า พิธีกรรมต่ออายุให้ยืนยาว

สืบจาต๋า พิธีกรรมต่ออายุให้ยืนยาว

ผีขุนน้ำ วิถีการอนุรักษ์น้ำ

ผีขุนน้ำ วิถีการอนุรักษ์น้ำ
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน  

ตานแทน-ตานใช้ ความยิ่งใหญ่ในการชดใช้หนี้กรรม

ตานแทน-ตานใช้ ความยิ่งใหญ่ในการชดใช้หนี้กรรม
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน  

ตานหลัวพระเจ้า

ตานหลัวพระเจ้า
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

ฟ้อนผี ประเพณีการนับถือบรรพบุรุษ

ฟ้อนผี ประเพณีการนับถือบรรพบุรุษ
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

สู่ขวัญควาย

สู่ขวัญควาย
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

Syndicate content