ชาติพันธุ์ล้านนา (รวมลิ้งค์)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
03/10/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

ชาติพันธ์ล้านนา

 1. กะเหรี่ยง
 2. ละว้า 
 3. ลาว 
 4. แกว/กาว
 5. ข่า 
 6. กุ่ย 
 7. เย้า 
 8. แม้ว
 9. ต่องสู้ ต่องสู่ หรือ ต่องซู่
 10. อีก้อ/อาข่า  
 11. ม่าน   
 12. ยางขาว
 13. ยาง (อ่าน “ ญาง ”) 
 14. บิด 
 15. ปะด่อง
 16. ปะนะ
 17. ปะหล่อง (Palong)
 18. ผีตองเหลือง
 19. มูเซอ
 20. สีดา   
 21. ลื้อเชียงรุ่ง
 22. ลื้อเชียงคำ 
 23. ฮ่อ
 24. ไทดำ
 25. ไทหย่า
 26. ไทเหนือ
 27. ขุ่ย,แข่,ค้อ (อ่าน “ ก๊อ ” ),เมง,ยั้ง
 28. ยางแดง
 29. ถิ่น
 30. ลื้อน้ำอู
 31. ข่าเมต/ข่าละเมด
 32. ลานแตน
 33. สามต้าว
 34. ลีซอ
 35. ล่าหู่
 36. ลื้อ
 37. ลื้อห้วยเม็ง
 38. ลื้อแจ้ง
 39. ลวะ
 40. ยอง (อ่าน “ ญอง/ยอง ”)
 • ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 • "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"