ผ้า

ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมอุดรธานี

ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมอุดรธานี

 

ไหมพันธุ์นครราชสีมาลูกผสม 1

ไหมพันธุ์นครราชสีมาลูกผสม 1

 

ไหมไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60-35 (พันธุ์ดอกบัว)

ไหมไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60-35 (พันธุ์ดอกบัว)

 

ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมสกลนคร

ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมสกลนคร

ข้อมูลเกี่ยวกับหม่อนที่เป็นอาหารของหนอนไหม

ข้อมูลเกี่ยวกับหม่อนที่เป็นอาหารของหนอนไหม
     

ข้อมูลเกี่ยวกับไหม

ข้อมูลเกี่ยวกับไหม  

 

ไหมเป็นแมลงประเภทผีเสื้อกลางคืน ที่กิน ใบหม่อนเป็นอาหาร โดยมี

ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bombyx mori Linn.
ชื่อ สามัญ คือ silkworm วงศ์ Bombicidae

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านช่าง สล่า เรื่อง ผ้าทอพื้นเมืองเวียงสา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านช่าง สล่า เรื่อง ผ้าทอพื้นเมืองเวียงสา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านช่าง สล่า เรื่อง การปักผ้าชาวเขา (เผ่าเมี้ยน)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านช่าง สล่า เรื่อง การปักผ้าชาวเขา (เผ่าเมี้ยน)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

 

Syndicate content