ผ้า

ผ้าไทยภาคเหนือ - จังหวัดแพร่

    ผ้าตีนจกลายนกกินน้ำร่วมกัน
Tin-Jok cloth in the Nok-Kin-Num-Ruam-Kan pattern

ภูมิปัญญาในอดีตของบรรพบุรุษชาวจังหวัดแพร่นิยมปลูกฝ้าย หม่อน และเลี้ยงไหม สำหรับนำมาทอผ้าไว้ใช้ในครอบครัว

ผ้าไทยภาคเหนือ - จังหวัดพิษณุโลก

    ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายดอกบีบ
Cotton Mud-Mee in the Dok-Peeb pattern

ผ้าไทยภาคเหนือ - จังหวัดตาก

   ผ้าฝ้ายลายดอกปีกค้างคาว
Dok-Peek-Khang-Kao pattern cotton

Syndicate content