ผ้าซิ่น

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00042 ผ้าขาวม้า

ลำดับที่ 00042 ผ้าขาวม้า


ลำดับที่ :  00042

รหัส :  01-16-09-000042

ชื่อผ้า :  ผ้าขาวม้า

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ทอขัดเป็นตาราง

ขนาด กว้าง : 66

ยาว :  171

สูง :  10

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00041 ผ้าหน้ามุ้ง

ลำดับที่ 00041 ผ้าหน้ามุ้ง

ลำดับที่ :  00041

รหัส :  01-15-08-000041

ชื่อผ้า :  ผ้าหน้ามุ้ง

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 31

ยาว :  103

สูง :  10

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00040 หมอนหกหรือหมอนน้อย (4)

ลำดับที่ 00040 หมอนหกหรือหมอนน้อย (4)


ลำดับที่ :  00040

รหัส :  01-14-07-000040

ชื่อผ้า :  หมอนหกหรือหมอนน้อย (4)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 17

ยาว :  32

สูง :  10

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00036 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ 00036 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ :  00036

รหัส :  01-13-07-000036

ชื่อผ้า :  หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 32

ยาว :  52

สูง :  33

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00035 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ 00035 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ :  00035

รหัส :  01-13-07-000035

ชื่อผ้า :  หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 31

ยาว :  52

สูง :  33

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

Syndicate content