ผ้าซิ่น

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00073 ผ้าคลุมหัวนาค

ลำดับที่ 00073 ผ้าคลุมหัวนาค

ลำดับที่ :  00073

รหัส :  01-27-14-000073

ชื่อผ้า :  ผ้าคลุมหัวนาค

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการขิด

ขนาด กว้าง : 38

ยาว :  44

สูง :  0

ราคา :  500.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00072 อาสนะ (ผ้าโบราณ)

ลำดับที่ 00072 อาสนะ (ผ้าโบราณ)

ลำดับที่ :  00072

รหัส :  01-27-14-000072

ชื่อผ้า :  อาสนะ (ผ้าโบราณ)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 67

ยาว :  64

สูง :  0

ราคา :  550.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00071 ผ้าห่มลายพญานาค 4 หัว

ลำดับที่ 00071 ผ้าห่มลายพญานาค 4 หัว

ลำดับที่ :  00071

รหัส :  01-26-03-000071

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มลายพญานาค 4 หัว

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการด้วยฝ้าย

ขนาด กว้าง : 87

ยาว :  122

สูง :  0

ราคา :  800.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00070 ผ้าห่มขาว

ลำดับที่ 00070 ผ้าห่มขาว

ลำดับที่ :  00070

รหัส :  01-26-03-000070

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มขาว

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 112

ยาว :  183

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00069 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ 00069 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ :  00069

รหัส :  01-26-03-000069

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มลาย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 100

ยาว :  197

สูง :  0

ราคา :  900.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00068 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ 00068 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ :  00068

รหัส :  01-26-03-000068

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มลาย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 100

ยาว :  197

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00067 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ 00067 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ :  00067

รหัส :  01-25-01-000067

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่,จก,ขิด

ขนาด กว้าง : 73

ยาว :  94

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00066 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00066 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00066

รหัส :  01-24-01-000066

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และจก

ขนาด กว้าง : 61

ยาว :  96

สูง :  0

ราคา :  1000.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00065 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00065 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00065

รหัส :  01-24-01-000065

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และจก

ขนาด กว้าง : 61

ยาว :  94

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00064 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00064 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00064

รหัส :  01-24-01-000064

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่

ขนาด กว้าง : 67

ยาว :  91

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินวิจัยปี 2544

Syndicate content