ผ้าซิ่น

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00022 ซิ่นก่านประเภทซิ่นซิ่ว

ลำดับที่ 00022 ซิ่นก่านประเภทซิ่นซิ่ว

ลำดับที่ :  00022


รหัส :  01-05-01-000022

ชื่อผ้า :  ซิ่นก่านประเภทซิ่นซิ่ว

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ทอเป็นทิวสลับสี,ทอขิด,จก

ขนาด กว้าง :  142

ยาว :  99

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00021 ซิ่นก่าน

ลำดับที่ 00021 ซิ่นก่าน


ลำดับที่ :  00021

รหัส :  01-05-01-000021

ชื่อผ้า :  ซิ่นก่าน

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ทอเป็นทิวสลับสี,ทอขิด,จก

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  98

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00019 ซิ่นหมี่น้อย

ลำดับที่ 00019 ซิ่นหมี่น้อย

 

ลำดับที่ :  00019

รหัส :  01-04-01-000019

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และจก

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  93

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00018 ซิ่นหมี่น้อย

ลำดับที่ 00018 ซิ่นหมี่น้อย


ลำดับที่ :  00018

รหัส :  01-04-01-000018

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และจก

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  100

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00017 ซิ่นหมี่น้อย

ลำดับที่ 00017 ซิ่นหมี่น้อย


ลำดับที่ :  00017

รหัส :  01-04-01-000017

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  ขิด มัดหมี่ จก

ขนาด กว้าง :  151

ยาว :  100

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00016 ซิ่นหมี่น้อย

ลำดับที่ 00016 ซิ่นหมี่น้อย


ลำดับที่ :  00016

รหัส :  01-04-01-000016

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และการจก

ขนาด กว้าง :  135

ยาว :  95

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00015 ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นดำ

ลำดับที่ 00015 ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นดำ

ลำดับที่ :  00015

รหัส :  01-04-01-000015

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย ตีนซิ่นดำ

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่

ขนาด กว้าง :  158

ยาว :  85

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00014 ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นสีดำ

ลำดับที่ 00014 ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นสีดำ

ลำดับที่ :  00014

รหัส :  01-04-01-000014

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นสีดำ

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และขิด

ขนาด กว้าง :  142

ยาว :  98

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00013 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ 00013 ซิ่นหมี่ตา


ลำดับที่ :  00013

รหัส :  01-03-01-000013

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ ลายนาค

ขนาด กว้าง :  154

ยาว :  99

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

Syndicate content