ผ้าซิ่น

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00032 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ 00032 ผ้าห่มลาย


ลำดับที่ :  00032
รหัส :  01-11-03-000032

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มลาย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้าย

ขนาด กว้าง :  100

ยาว :  150

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00031 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ 00031 ผ้าห่มลาย


ลำดับที่ :  00031
รหัส :  01-11-03-000031

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มลาย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้าย

ขนาด กว้าง :  89

ยาว :  183

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00030 ผ้าโจงกระเบนพื้น (2)

ลำดับที่ 00030 ผ้าโจงกระเบนพื้น (2)

 

ลำดับที่ :  00030
รหัส :  01-10-02-000030

ชื่อผ้า :  ผ้าโจงกระเบนพื้น (2)

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง :  92

ยาว :  287

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00026 ซิ่นตีนกลับ

ลำดับที่ 00026 ซิ่นตีนกลับ

ลำดับที่ :  00026

รหัส :  01-07-01-000026

ชื่อผ้า :  ซิ่นตีนกลับ

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ขอน้อยแมงมุม

ขนาด กว้าง :  158

ยาว :  81

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00025 ซิ่นตีนกลับ

ลำดับที่ 00025 ซิ่นตีนกลับ

ลำดับที่ :  00025

รหัส :  01-07-01-000025

ชื่อผ้า :  ซิ่นตีนกลับ

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่, ทอเป็นริ้วสลับสี

ขนาด กว้าง :  162

ยาว :  111

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00024 ซิ่นไขว้(ฝ้าย)

ลำดับที่ 00024 ซิ่นไขว้(ฝ้าย)

ลำดับที่ :  00024


รหัส :  01-06-01-000024

ชื่อผ้า :  ซิ่นไขว้(ฝ้าย)

ชนิด :  ฝ้าย 

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่

ขนาด กว้าง :  146

ยาว :  86

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00023 ซิ่นไขว้(ไหม)

ลำดับที่ 00023 ซิ่นไขว้(ไหม)

ลำดับที่ :  00023


รหัส :  01-06-01-000023

ชื่อผ้า :  ซิ่นไขว้(ไหม)

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  คั่นด้วยเทคนิคการขิด,มัดหมี่

ขนาด กว้าง :  144

ยาว :  85

Syndicate content