ผ้าซิ่น

วัฒนธรรมการแต่งกายของไททรงดำ (2)

วัฒนธรรมการแต่งกายของไททรงดำ(2)

การแต่งกายของผู้ชาย

เสื้อฮี

วัฒนธรรมการแต่งกายของไททรงดำ (1)

วัฒนธรรมการแต่งกายของไททรงดำ


หญิงสาวไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง ว่างเว้นจากการทำนาทำไร่จะมานั่งทอผ้า   

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานในจังหวัดสุรินทร์

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานในจังหวัดสุรินทร์

รู้จักผ้าซิ่นล่อง

รู้จักผ้าซิ่นล่อง

Syndicate content