ผ้าซิ่น

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00012 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ 00012 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ :  00012

รหัส :  01-03-01-000012

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ ลายนาค

ขนาด กว้าง :  160

ยาว :  100

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00011 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ 00011 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ :  00011

รหัส :  01-03-01-000011

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ ลายนาคสลับหงส์

ขนาด กว้าง :  135

ยาว :  98

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00010 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ 00010 ลำดับที่ 00010 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ :  00010

รหัส :  01-03-01-000010

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ ลายนาค+หมี่สลี่

ขนาด กว้าง :  147

ยาว :  93

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00009 ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

ลำดับที่ 00009 ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

ลำดับที่ :  00009

รหัส :  01-02-01-000009

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่

ขนาด กว้าง :  143

ยาว :  92

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00008 ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00008 ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

ลำดับที่ :  00008

รหัส :  01-02-01-000008

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่แมงมุม

ขนาด กว้าง :  147

ยาว :  90

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00007 ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

ลำดับที่ 00007 ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม


ลำดับที่ :  00007

รหัส :  01-02-01-000007

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่

ขนาด กว้าง :  127

ยาว :  89

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00006 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00006 ซิ่นหมี่โลด


ลำดับที่ :  00006

รหัส :  01-01-01-000006

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ไหมและ ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่สะเพา หรือหมี่สำเพา

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  91

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00005 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00005 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00005

รหัส :  01-01-01-000005

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ขอน้อย

ขนาด กว้าง :  156

ยาว :  104

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00004 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00004 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00004

รหัส :  01-01-01-000004

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ไหมและ ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ขอนาค

ขนาด กว้าง :  160

ยาว :  106

Syndicate content