วัฒนธรรม (3270)

รวมรูปภาพบ้านตะวันออก (2) - จากเว็บไซต์บ้านทรงไทยดอทคอม

ซุ้มประตูทางขึ้นบ้าน เรือนชาวสวน ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม ลักษณะของยุ้งข้าว ศาลาไม้ทรงไทย วัดกำแพง จ.ชลบุรี 2529

อ้างอิงแหล่งที่มา : http://www.bansongthai.com/content/view/86/31/1/11/

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากบทความเรื่อง House Pattern In Eastern Area  ของ
คุณพรศิริ ภู่เกิด นักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน

Syndicate content