วัฒนธรรม (3270)

ผ้าไทยภาคใต้ - จังหวัดพัทลุง

    ผ้าฝ้ายลายดอกพะยอม
Dok-Pha-Yom patterned Cotton

ผ้าไทยภาคใต้ - จังหวัดปัตตานี


ผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมา
Juan-Tanee or Leema cloth

 

ผ้าไทยภาคใต้ - จังหวัดตรัง

ผ้ายกดอกลายกลีบบัว
Yok-Dok Greep-Bua Pattern cloth

 

ผ้าไทยภาคใต้ - จังหวัดชุมพร

    ผ้าทอมือทรัพย์นคร
Sub-Na-Khon hand-woven cloth

 

Syndicate content