ผ้าทอ

ผ้าไทยภาคเหนือ - จังหวัดอุตรดิตถ์

    ผ้าซิ่นฝ้ายลายประยุกต์
Applied pattern Sin cotton

ผ้าไทยภาคเหนือ - จังหวัดสุโขทัย

ผ้าซิ่นต่อตีนจกลาย 16 ตะขอ
Tin-Jok "Pha-sin" in 16-Tar-Kor pattern

ผ้าไทยภาคเหนือ - จังหวัดลำพูน

    ผ้ายกดอกลายพุ่มข้าวบินฑ์
Phum-Kaow-Bin pattern, Yok Dok cloth

Syndicate content