ผ้าทอ

ผ้าไทยภาคใต้ - จังหวัดตรัง

ผ้ายกดอกลายกลีบบัว
Yok-Dok Greep-Bua Pattern cloth

 

ผ้าไทยภาคใต้ - จังหวัดชุมพร

    ผ้าทอมือทรัพย์นคร
Sub-Na-Khon hand-woven cloth

 

ผ้าไทยภาคกลาง - จังหวัดอ่างทอง

ผ้าทอบ้านดอนบ่อลายรวงข้าว
Ear of paddy pattern, Ban Don-Bo woven cloth

Syndicate content