ภาคใต้

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การแกะสลักตอไม้ยางพารา

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2550

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 17 (พัทลุง)

เรื่อง  การแกะสลักตอไม้ยางพารา

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การจัดการป่าจากของชุมชนบ้านย่างซื่อ

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2550

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 16 (ตรัง)

เรื่อง  การจัดการป่าจากของชุมชนบ้านย่างซื่อ

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การขจัดสารเบื่อเมาออกจากหัวกลอย

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2550

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

เรื่อง  การขจัดสารเบื่อเมาออกจากหัวกลอย

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณพ์จากกะพ้อ

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2549

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 17 (พัทลุง)

เรื่อง  ผลิตภัณพ์จากกะพ้อ

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เครื่องมือประมงพื้นบ้านจากต้นคล้า (ชะนาง, ตะข้อง, ไซ)

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2549

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 16 (ตรัง)

เรื่อง  เครื่องมือประมงพื้นบ้านจากต้นคล้า (ชะนาง, ตะข้อง, ไซ)

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคใต้ ประเภทผ้าฝ้าย

สุดยอดผ้าภาคใต้ : ประเภทผ้าฝ้าย

รางวัลชนะเลิศ ผ้าทอนาหมื่นศรี

ความเป็นมา

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคใต้ ประเภทผ้าไหม

สุดยอดผ้าภาคใต้ : ประเภทผ้าไหม

รางวัลชนะเลิศ ผ้าไหมทอยกดอกลายเครือวัลย์สอดเกษร

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคใต้, จ.ตรัง

ตัวอย่างจังหวัดที่มีการทอผ้ามัดหมี่ในพื้นที่ภาคใต้

จังหวัดตรัง

เอกลักษณ์ ลวดลาย และการใช้ประโยชน์

หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้

หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้

หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล

ประวัติสมเด็จหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

Syndicate content