ภาคใต้

อธิบายการเมืองเรื่องทางใต้

อธิบายการเมืองเรื่องทางใต้

โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร ตำบลรัตภูมิ และตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร ตำบลรัตภูมิ และตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ตอนที่ 18 : ตัวแทนนักศึกษามุสลิมภาคใต้


2:06 minutes (1.21 MB)

ตอนที่ 17 : นักศึกษามุสลิมภาคใต้


1:45 minutes (1.01 MB)

สานสัมพันธ์ไทยมุสลิม

Watch this video!
Syndicate content