ชนเผ่าอาข่า - ตารางแสดงตำแหน่งทางวัฒนธรรมอาข่า

ตารางแสดงตำแหน่งทางวัฒนธรรมอาข่า


 

ชนเผ่าอาข่า - การแต่งกาย

ชนเผ่าอาข่า : การแต่งกาย

ชนเผ่าอาข่า - ความเชื่อ

ชนเผ่าอาข่า : ความเชื่อ

ชนเผ่าอาข่า - ความเชื่อ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ชนเผ่าอาข่า- บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ชนเผ่าอาข่า - พิธีเรียกขวัญ

ชนเผ่าอาข่า-ประเพณี พิธีเรียกขวัญ

ตำนานเล่าขาน ของพิธีกรรมเรียกขวัญ "ลา คู คู - เออ"

ชนเผ่าอาข่า - ประเพณี "ยอพูนองหมื่อเช้เออ"


การเลือกฤกษ์วันดีของชุมชน เพื่อกินข้าวใหม่ "ยอพูนองหมื่อเช้เออ"

ชนเผ่าอาข่า - เทศกาล "ค้องแย๊ อ่าเผ่ว"

 ชนเผ่าอาข่า : เทศกาล "ค้องแย๊ อ่าเผ่ว"

Syndicate content