สถาปัตยกรรมเรือนกาแล เรื่อง "ไม้ตะเฆ้"

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
01/11/2008
ที่มา: 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://art-culture.chiangmai.ac.th/

สถาปัตยกรรมเรือนกาแล เรื่อง "ไม้ตะเฆ้"


ไม้ตะเฆ้ หรือ "ไม้สันตะเฆ้" เป็นตัวไม้ที่มีขนาดเท่าๆ กับแป๋(แป) ที่ยื่นทะแยง จากเสาเพื่อไปรับโครงหลังคาส่วนล่าง ที่ตรงมุมบรรจบของชายคา ระหว่าง "ไขรากันสาด(แง้บ จะอยู่ส่วนล่างของหน้าจั่ว)" และ "ไขราปีกนก(จะอยู่ด้านข้างของตัวเรือน)" ตัวไม้สันตะเฆ้อยู่ประมาณ กึ่งกลางจุดเชื่อมของมุมชายหลังคาด้านหน้า และชายหลังคาด้านข้าง

ข้อมูลโดย: เศรษฐศิลป์  อินถาบุตร
และนักศึกษาสาขาวิชาสื่อและการผลิตสื่อ 2549

ขอบคุณข้อมูลจาก  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลต้นฉบับ : http://art-culture.chiangmai.ac.th/museum/18.php


สถาปัตยกรรมเรือนกาแลล้านนา

1. แวง   
2. ต๋ง   
3. พื้นเรือน/ไม้แป้นต้อง   
4. ขื่อ  
5. แป๋-แป๋ป้าง   
6. ดั้ง/ดั้งแขวน/ใบดั้ง   
7. ตั้งโย้   
8. แป๋จ๋อง  
9. ก้าบ   
10. ก๋อน   
11. ไม้กั้นฝ้า  
12. แป๋ลอย  
13. น้ำย้อย  
14. ยาง  
15. ยางก้ำ   
16. ตะพานหนู  
17. ไม้ตะเฆ้ 
18. ก๋อนก้อย  
19. ขั้วหย่าง  
20. ควั่น  
21. แหนบ 
22. ไขรา  
23. ปั้นลม   
24. หลังคา   
25. รางริน   
26. ฝา

ข้อมูลโดย นักศึกษาสาขาวิชาสื่อศิลปะและการผลิตสื่อ 2549 และคุณเศรษฐศิลป์ อินถาบุตร (ผู้ให้ข้อมูล)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่