สถาปัตยกรรมเรือนกาแล เรื่อง "กอนก้อย" (อ่าน ก๋อนก้อย)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
01/11/2008
ที่มา: 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://art-culture.chiangmai.ac.th/

สถาปัตยกรรมเรือนกาแล เรื่อง "กอนก้อย" (อ่าน ก๋อนก้อย)


ก๋อน(กอน)ก้อย จะเป็นตัวไม้เหลี่ยมขนาดเท่าๆ กับแป๋(แป) แต่สั้นกว่าและอยู่ที่ "ไขรากันสาด(แง้บ)"เท่านั้น หากอยู่ที่หลังคาจะเรียก "ไม้ก๋อน" โดยจะยื่นจากเสาบริเวณเดียวกับ "ไม้ตะเฆ้" ทำหน้าที่รับส่วนล่างของหลังคาเช่นเดียวกัน แต่ "กอน(ก๋อน)ก้อย" จะยื่นตรงๆ จากเสามารับโครง "ไขราปีกนก" ทำให้ส่วนนี้ไม่ยึดติดกับ "ไขรากันสาด"  พบได้ในเรือนกาแลที่สำรวจบางหลังไม่มากนัก

โดย นักศึกษาสาขาวิชาสื่อและการผลิตสื่อ 2549

ขอบคุณข้อมูลจาก  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลต้นฉบับ : http://art-culture.chiangmai.ac.th/museum/19.php


สถาปัตยกรรมเรือนกาแลล้านนา

1. แวง   
2. ต๋ง   
3. พื้นเรือน/ไม้แป้นต้อง   
4. ขื่อ  
5. แป๋-แป๋ป้าง   
6. ดั้ง/ดั้งแขวน/ใบดั้ง   
7. ตั้งโย้   
8. แป๋จ๋อง  
9. ก้าบ   
10. ก๋อน   
11. ไม้กั้นฝ้า  
12. แป๋ลอย  
13. น้ำย้อย  
14. ยาง  
15. ยางก้ำ   
16. ตะพานหนู  
17. ไม้ตะเฆ้ 
18. ก๋อนก้อย  
19. ขั้วหย่าง  
20. ควั่น  
21. แหนบ 
22. ไขรา  
23. ปั้นลม   
24. หลังคา   
25. รางริน   
26. ฝา

ข้อมูลโดย นักศึกษาสาขาวิชาสื่อศิลปะและการผลิตสื่อ 2549 และคุณเศรษฐศิลป์ อินถาบุตร (ผู้ให้ข้อมูล)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่