สถาปัตยกรรมเรือนกาแล เรื่อง "ฝา"

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
01/11/2008
ที่มา: 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://art-culture.chiangmai.ac.th/

สถาปัตยกรรมเรือนกาแล เรื่อง "ฝา"


    ฝาเรือนทุกหลังจะทำด้วยไม้สักเป็นส่วนใหญ่ หรือบางแห่งจะใช้ไม้ไผ่ เรือนกาแลแต่ละหลังจะมีฝาสี่แผง ได้แก่
"ฝานอก" ด้านยาวสุดจะมีความยาวเท่ากับความยาวเรือน คือ ยาว สาม หรือ ห้าห้อง
"ฝาใน" ด้านยาว จะยาวแค่กั้นหลังนอน
"ฝาด้านสกัด" มีด้านหน้าเพื่อแบ่งแยกห้องนอนออกมา และมี
"ฝาสกัดด้านหลัง" ทุกหลังจะทำเป็นฝาแผงเดียวยาวตลอดส่วนที่กั้น เรือนหนึ่ง จึงมีหลังละสี่แผง ไม้ขอบฝาจะยาวตลอดตามความยาวของแผงฝา ไม่มีการต่อไม้เลย

โดย นักศึกษาสาขาวิชาสื่อและการผลิตสื่อ 2549


ขอบคุณข้อมูลจาก  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลต้นฉบับ : http://art-culture.chiangmai.ac.th/museum/27.php


สถาปัตยกรรมเรือนกาแลล้านนา

1. แวง   
2. ต๋ง   
3. พื้นเรือน/ไม้แป้นต้อง   
4. ขื่อ  
5. แป๋-แป๋ป้าง   
6. ดั้ง/ดั้งแขวน/ใบดั้ง   
7. ตั้งโย้   
8. แป๋จ๋อง  
9. ก้าบ   
10. ก๋อน   
11. ไม้กั้นฝ้า  
12. แป๋ลอย  
13. น้ำย้อย  
14. ยาง  
15. ยางก้ำ   
16. ตะพานหนู  
17. ไม้ตะเฆ้ 
18. ก๋อนก้อย  
19. ขั้วหย่าง  
20. ควั่น  
21. แหนบ 
22. ไขรา  
23. ปั้นลม   
24. หลังคา   
25. รางริน   
26. ฝา

ข้อมูลโดย นักศึกษาสาขาวิชาสื่อศิลปะและการผลิตสื่อ 2549 และคุณเศรษฐศิลป์ อินถาบุตร (ผู้ให้ข้อมูล)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่