ผ้า

ผ้าไทยภาคใต้ - จังหวัดพัทลุง

    ผ้าฝ้ายลายดอกพะยอม
Dok-Pha-Yom patterned Cotton

Syndicate content