จิตตปัญญาศึกษา

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ชีวิตกับเป้าหมายและความสำเร็จ

ชีวิตกับเป้าหมายและความสำเร็จ

 บทสัมภาษณ์ขนาดสั้น ที่มีขึ้น ณ สวนโมกขพลาราม วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗

นักรบแห่งตันตระ

บทความ "นักรบแห่งตันตระ (๑)"

แสดงให้เห็นคุณค่าของวิถีพุทธ ในฐานะเส้นทางแห่งการฝึกตนของเหล่านักรบ

นักรบแห่งตันตระ (๒)

การเดินทางกับคำถามที่ถูกลืม

บทสัมภาษณ์ "การเดินทางกับคำถามที่ถูกลืม"

บทสัมภาษณ์วิจักขณ์ พานิช บนเส้นทางการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

โดย กฤษฏา ศุภวรรธนะกุล หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

จิตรกรรมแห่งการเรียนรู้

บทความ "จิตรกรรมแห่งการเรียนรู้"

โดย วิจักขณ์ พานิช:

แง่มุมของการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ราวกับการสร้างสรรค์การศิลปะของจิตรกรเอก

ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุด

ชื่อ :    ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุด
ผู้แต่ง :     ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ความยาว/ราคา :     71 หน้า
สาระสังเขป :     

บันทึกความดีตามคำพ่อสอน

บันทึกความดีตามคำพ่อสอน

จากวัยถึงใจ

จากธรรมชาติสู่คำสัญญา