จิตตปัญญาศึกษา

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ประสบการณ์ที่แตกต่างที่มหาวิทาลัยนาโรปะ

คำบอกเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยนาโรปะในช่วงหนึ่งปีแรกของวิจักขณ์ พานิช ณ การประชุมของกลุ่มจิตวิวัฒน์

เลิกถือพุทธ

การเป็นพุทธกันเพียงแค่ชื่อ ถือกันไว้โดยไม่นำมาปฏิบัติ คงไม่ต่างอะไรจากลิงได้แก้ว ชะนีได้แหวน แทนที่จะถือๆ แขวนๆ กันไว้ จนกลายเป็นความอหังการ ที่อาจไปเกะกะระรานเพื่อนบ้านต่างศาสนาไปได้โดยที่เราไม่รู้ตัว เราน

ปฎิบัติบูชา

บทความที่กระตุ้นเตือนให้คนได้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติบูชาแทนที่การบูชาทางวัตถุ เพื่อที่จะได้สืบสานปณิธานที่แท้จริงของเหล่าอริยธรรมาจารย์เพื่อปฏิญาณตนเป็นทาสพระพุทธเจ้า

พิธีกรรมธรรมดา

บทความที่เล่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมพิธีรับไตรสรณคมน์ของชาวอเมริกันพุทธ ที่แฝงไว้ด้วยความหมายในความเรียบง่ายทุกๆขั้นตอนของพิธีกรรม

ออกบวชกันเถอะ

บทกวีที่สะท้อนความเข้าใจในคำว่า "ละ" "สละ" หรือ "บวช" ในฐานะพื้นฐานแห่งกระบวนการการการฝึกตน

Spiritual Bypassing (มายาภาพจิตวิวัฒน์)

Spiritual Bypassing เปรียบได้กับ ความปรารถนาจะหาทางลัดหรือทางเบี่ยงสู่พระนิพพานในแบบที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหา ความทุกข์ ความเป็นจริงที่เจ็บปวดของชีวิต หลีกหนีที่จะเผชิญต่อจิตใจของตัวเองที่ยังเต็มไปด้วยความคับแคบ คว

การศึกษาบนความศิโรราบ

การศึกษาบนพื้นฐานของการศิโรราบไม่ใช่การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสยบสยอมหรืออย่างดัดจริต การศิโรราบ คือการรับฟังเสียงด้านใน ให้ความเคารพและเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็น เราให้ความศรัทธากับทุกประสบการณ

ย่ำเหยาะแหยะ ฝนเปาะแปะ

บทกวีที่สะท้อนถึงแรงดลใจบนเส้นทางแห่งการฝึกตน ในการเผชิญกับทุกประสบการณ์ขึ้นๆลงๆของชีวิต

อย่ามัวสับสนไปกับกลหลอกเด็ก

บทกวีอันเต็มไปด้วยลูกเล่น สะท้อนถึงความคิดฟุ้งซ่านล้านแปดที่เกิดขึ้นในการภาวนา ที่ผู้ฝึกจะต้องรู้เท่าทัน

กลืนวัฒนธรรมด้วยการศึกษา

แง่มุมของการใช้การศึกษากระแสหลักเพื่อการดูดกลืนวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลาย