จิตตปัญญาศึกษา

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

หมอเยียวยาสังคม

จดหมายสนับสนุนการคัดเลือกรางวัลโนเบล สันติภาพ ต่อ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

แก้ปัญหาโลกแบบอเมริกัน

ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สึก ที่ผู้เขียนได้ติดตามอ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในงาน Conference of World Affairs ที่เมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

เวียนว่ายอยู่ในหัว

บทความที่แสดงถึงแนวโน้มการภาวนาในบริบทของสังคมยุควัตถุนิยม บริโภคนิยม ที่กำลังพบกับปัญหาความไม่อยู่กับเนื้อกับตัวของผู้ปฏิบัติ บ่อยครั้งที่เรานั่งสมาธิโดยให้ความสนใจแต่เพียงส่วนคอขึ้นไป พักจิตให้ว่ายเวี

สู่สายธารแห่งพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่

บทสัมภาษณ์วิจักขณ์ พานิช

ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐

เกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติธรรมในบริบทสังคมสมัยใหม่

เรื่อง : เสาวณีย์ เกษมวัฒนา

ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตทุกขณะ

มุมมองของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ บรรยายที่ศูนย์ศัมภาละ ในเมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด

แปลและเรียบเรียงโดย วิจักขณ์ พานิช

บนเส้นทางแห่งการภาวนา

ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกภาวนาเข้มหนึ่งเดือน(dathun) ให้กับคน ๑๕๐ คน ของเรจินัลด์ เรย์ ในรูปแบบของ“การเดินทาง” ที่คนกลุ่มนั้นได้เรียนรู้และค้นพบร่วมกัน

แปลและเรียบเรียง โดย วิจักขณ์ พานิช

นิยามธรรม

เรจินัลด์ เรย์ เขียน
วิจักขณ์ พานิช แปลและเรียบเรียง
จาก “In a Word, Dharma” ในวารสาร “Shambhala Sun” ฉบับเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๑